SENSE-WARE Testlampe for UV, IR og UV/IR flammedetektor

Regelmessig funksjonstesting av flammedetektorer er svært viktig, og derfor obligatorisk, for å sikre at flammedetektorer fungerer som de skal. Testing av flammedetektorer i lager, maskinrom og verksteder krever en smart og robust testløsning for både UV (ultrafiolett), IR (infrarød) og UV/IR flammedetektorer. SENSE-WARE leverer universale flammedetektor-testere for trygge områder (ikke-EX), egnet for testing av flammedetektorer av flere merker.

 

SENSE-WARE T-229/4P UV/IR Universal Test Lamp er en lett testkilde med lang rekkevidde (flammedetektor-tester) for både UV, IR og UV/IR flammedetektorer i trygge områder. Testlampen T-229/4P er vanligvis populær i den marine næringen, for applikasjoner som Ship Engine Rooms.

 

For et datablad på ditt språk, klikk her.

 

For mer informasjon på engelsk, klikk her.